Arbejdspsykologisk Undersøgelse

Kombineret kognitiv og personlighedsmæssig vurdering

  • Undersøgelsen har til formål, at vurdere klienten både med hensyn til ressourcer og deficit – specielt med henblik på mulighederne for uddannelse og erhverv.

  • Undersøgelsen fokuserer både på klientens intellektuelle funktioner og personlighedsegenskaber.
  • Undersøgelsen løber over tre gange og omfatter interview, neuropsykologisk testning, personlighedsprøver, psykotekniske prøver samt eventuelt arbejdsinteresseprøver og læse/ordblindeprøver.
  • Undersøgelsen sluttes af med en samtale, hvor konklusionen gennemgås med klienten.

Læs mere: klik her.
Cand. psych. Tom J. Andersen
Fort Allé 5,
DK-2800 Kgs. Lyngby

Autoriseret psykolog.
Specialist i psykoterapi. Specialist i neuropsykologi.

Tlf.: 26 80 48 69
Email: Tom J. Andersen
WWW: www.TomAndersensKlinik.dk
Kode og design af david@kudal.dk